brand

Favorite Book Available

 thumbnail

Title: Ligji Per Barazi Gjinore Ne Shqiperi PDF, ePub eBook

#7 DAY FREE TRIAL# SUBSCRIBE TO READ OR DOWNLOAD EBOOK GET UNLIMITED ACCESS..!!

In order to read or download ebook, you need to create a FREE account.

BOOK SUMMARY :

Aktiv dhe efektiv ne barazine gjinore duke e promovuar ne institucionet qeveritare lokale dhe politikat publike lobimi i perbashket me te gjithe aktoret mekanizmat praktike mbi fuqizimin e vajzave dhe grave ne jeten shoqerore e politike legjislacioni dhe zbatimi i tij per buxhetimin gjinor oshc te kane vite qe po bejne nje perpjekje te perditshme per barazine gjinore ne kete . Ne qytetin e korces grate dhe vajzat e rrjetit barazi ne vendimarrje kane zhvilluar disa takime sensibilizuese me gra te kategorive te ndryshme ne zonat rurale dhe disa pune konkrete ne qytetpsh ne takimet e zhvilluara me drejtues te institucioneve vendore eshte marre mbeshtetja e tyre ne rastin e hapjes se nje qendre per drogen me . Barazia gjinore materiale ligji per barazine gjinore ne shoqeri botues organization for security and co operation in europe data 27 mars 2009 law no 9970 dated 24 july 2008 shqip english pikepamjet opinionet perfundimet dhe informacionet e tjera te shprehura ne kete dokument as nuk jane dhene dhe as nuk mbeshteten detyrimisht nga organizata per siguri dhe . Ligji i ri per barazine gjinore ne kosove 21102015

User Online